در مورخ چهارشنبه 95/10/15 جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش محور با حضور اساتید محترم راهنما، مشاور و داوران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شاخص پژوه جلسات دفاع از پروپوزال و فصول پایان نامه در مورخ 15 دی ماه 1395 با حضور دانشجویان و اساتید راهنما، مشاور و داور برگزار گردید.

در این جلسات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش محور از پایان نامه های تقاضا محور خود دفاع نموده و توسط شورای پژوهشی و داوران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که مهمترين ويژگي هاي اين پایان نامه ها توجه به مشكلات زیست محیطی، صنعت،جامعه و حل و بهبود این مشکلات و نیز مدیریت عملکرد و نیز مدیریت بحران های شهری بود.

15 دی ماه 1395