دوره های ویژه آموزش کارآفرینی و کسب و کار

پژوهشگاه شاخص پژوه با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار می کنند:

"دوره های ویژه آموزش کارآفرینی و کسب و کار"

زمان: شنبه ها- ساعت 18-16
مکان: موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران
واقع در:تهران- خیابان انقلاب- میدان فردوسی- خیابان شهید موسوی- شماره 36

تلفن: 36701031-031
فاکس:37932608-031

ایمیل: info@bpshakhespajouh.ac.ir

13 دی ماه 1395