سال نو ، فکر نو ، فعل نو!

نوآوری را از خود آغاز مي نمائيم و باز شروع می کنیم!

سال نو ، فکر نو ، فعل نو!

ما خانواده بزرگ شاخص پژوه، با ایمان به اینکه سال 1394 سال به ثمر نشستن ایده ها و افکار نو و تلاش های مان خواهد بود
سال جدید را با شعارعملي و فعليت پذير:

سال نو ، فکر نو ، فعل نو

آغاز می کنیم و معتقدیم: پژوهشگاه شاخص پژوه در سال جدید  هم چون گذشته پرچم دار خلاقیت، نوآوری وتغییر خواهد بود!

سال جدید بر شما  پژوهشگر خلاق
استادان فرهیختهِ‌ نوآور و همه كاركنان کارآفرین پژوهشگاه شاخص پژوه
مبارک باد!

چو سال از سه صد روز بگذشت و رفت                ببايست فكري نـو انداخت سخت